Oyunlaştırma

Oyunlaştırma Nedir?
Çağrı Merkezi çalışanlarınızın yeteneklerini, bilgi, beceri ve işletmeye bağımlılığını geliştirin.Gamification ile işletmenizde ki tüm çalışanlarınız performans yönetim sistemi içerisinde yer alacak ve rekabet içerisinde yarışacaklar. İşletmenizin performansını tam anlamıyla ölçecek ve yönetebileceksiniz. Gamification davranış ve operasyonel dönüşümü gerçekleştirmek için bağlılık, motivasyon ve iş birliğini arttıran bir metodoloji ve yaklaşımdır. Oyunlaştırmayı hedeflerle ilişkilendirin ve performansı arttırın. Scorecards, Koçluk, eLearning ve Oyunlaştırma ürünlerinden oluşan tümleşik set ile organizasyonunuzun kapasitesini ortaya çıkarın ve performans yönetimini en etkin şekilde yapın.
Oyunlaştırma Nedir?

Oyun oynamak ile ilişkili kavramların ve eylemlerin oyun bağlamı dışındaki aktiviteler dahilinde kullanılarak bu aktivitelerin daha efektif ve faydalı geçmesini amaçlayan bir felsefe ve yöntemler bütünüdür.

Oyunlaştırma her şeyden önce “oyun” değildir. ancak oyunlarda kullanılan ödüllendirme sistemleri ve rekabet unsurlarını, dijital oyun tasarım tekniklerini de kullanarak iş dünyası başta olmak üzere oyun dışı unsurlara dahil edip, onları etkileşimli ve cazip hale getirmektir.
Oyunlaştırma oyundan farklı olarak; kurallar daha çok görevleri tamamlamak içindir, kaybetme yoktur, aksiyon aldırmak için desteklenir, var olan sürece entegrasyonu basittir ve ayrı çalışır. Sistem gerçek zamanlı çalışır ve çalışanların performansını anlış olarak gösterir.
Çalışanlarınızın davranışlarını verdiğiniz hedefler ile takip edebilir, onlara performans kriterleri belirleyerek ve görevler atayarak, başarılarını sizlerle birlikte takip etmelerini sağlayabilirsiniz.

Oyunlaştırma Çözümü Sağlayan Markalarımız