Sporun teknolojik hali: Dünyanın İlk Akıllı Atlama İpi